Human Factor

Postulat skuteczności osobistej w dynamicznej i złożonej rzeczywistości współczesnego biznesu pociąga za sobą wymaganie wysokich umiejętności adaptacyjnych. Jak możemy je osiągnąć? Przez gotowość na wyzwania, chęć ciągłego uczenia się, wolę przekraczania własnej perspektywy, a także odwagę twórczego eksperymentowania!

Zasadą proponowanych przez nas warsztatów jest doświadczenie, które prowadzi do uświadomienia sobie wagi i do odkrycia w działaniu tych właśnie metaumiejętności. Następna jest decyzja o przyjęciu i utrwalaniu odpowiedniej postawy, wobec której trenowanie kluczowych umiejętności, jak na przykład proaktywnego reagowania czy udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej – jest naturalną konsekwencją.

W dobie dużego obciążenia szybkimi zmianami kluczowa staje się także umiejętność samoregeneracji i zarządzania własną energią. Dlatego polecamy także warsztaty pomagające w efektywnym wpływaniu na własny stan emocjonalny.

Trzeba także pamiętać, że – prowadząc aktywne życie zawodowe i prywatne, świadomie czy nie – budujemy własny wizerunek. Warto robić to celowo, z wykorzystaniem znajomości dobrych praktyk – w czym możemy pomóc!

Zapraszamy do zapoznania się z ramowymi programami i do kontaktu, gdyż realizacje naszych szkoleń mają zawsze charakter dedykowany.