Team Factor

Sprawnie działające zespoły są podstawą sprawnie działającej organizacji. Tendencja do przesuwania decyzyjności, ale i odpowiedzialności za realizację zadań, z kierownictwa na zespoły idzie w parze z transformacjami firm w kierunku szybkiego reagowania na zmiany otoczenia biznesowego. Samoorganizacja, wiedza ekspercka i zwinne testowanie nowych rozwiązań to przymioty nowoczesnych zespołów decydujące o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Co więcej, samosterowność staje się głównym motywatorem nowych pokoleń pracowniczych poszukujących autonomii, poczucia sensu i osobistego mistrzostwa. A zatem zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do ujawnienia się potencjału zespołowego powinno leżeć w polu uwagi współczesnych pracodawców.

Na co warto stawiać, do czego dążyć, co wspierać?

  • Szczepienie kultury feedbacku, czyli dbałość o udzielanie sobie nawzajem wartościowej informacji zwrotnej i pozyskiwanie jej od interesariuszy. Podnoszenie swoich umiejętności komunikacyjnych oraz świadome tworzenie kultury współpracy.
  • Budowanie zaufania opartego na wzajemnej wiedzy o zasobach członków zespołu, otwartość na poznawanie różnych perspektyw, ale i odwaga w przechodzeniu przez fazę konfliktu przy wybieraniu najlepszego rozwiązania.
  • Doskonaleni umiejętności grupowego rozwiązywania problemów oraz metod pobudzania kreatywności, takich jak: mindmapping, wizualizacja, prototypowanie czy design thinking.
  • Celebrowanie sukcesów zespołu, dbałość o relacje i budowanie pozytywnego środowiska pracy.

Dostrzegając powyższe potrzeby, realizujemy warsztaty i team coachingi, prowadzące do ich zaspokojenia.

Zapraszamy do zapoznania się z ramowymi programami i do kontaktu, gdyż realizacje naszych szkoleń mają zawsze charakter dedykowany.