Współpraca międzykulturowa – czyli droga do biznesowej skuteczności i satysfakcji

W czasie warsztatów uczestnicy przepracują następujące treści:

 • Najważniejsze obszary różnic kulturowychzwiązanych ze stylem komunikacji i współpracy:
  • wyznawane wartości
  • praktyka realizacji zadań
  • rozumienie pojęcia czasu
  • dystans władzy
  • kolektywizm a indywidualizm
  • wyrażanie emocji
  • style komunikacyjne
 • Co się dzieje, jeżeli myślimy stereotypami? Czy da się tego uniknąć?
 • Zapoznanie się z najczęściej popełnianymi błędami w kontakcie z innymi kulturami oraz sposobami ich unikania.
 • Kompetencje językowe, niezbędne do prowadzenia komunikacji w środowisku międzynarodowym (spotkania, prezentacje, itp).
 • Strategie językowe, używane w symulowanych sytuacjach, gotowe wyrażenia językowe.
 • Mindful English Speaker – język angielski jako platforma porozumienia.
 • E-mail jako narzędzie komunikacyjne – korespondencja biznesowa z perspektywy różnych kultur (bezpośredniość w kulturze, email jako potencjalne źródło konfliktów, język unikania konfliktów).
 • Rozmowa telefoniczna z pozycji osoby dzwoniącej i odbierającej, trudna sztuka słuchania i zadawania właściwych pytań, telekonferencje międzynarodowe.

Przywództwo w organizacji wielokulturowej (moduł dla managerów)

 • Różnice w postrzeganiu lidera w zależności od kultury
 • Wywieranie wpływu, delegowanie, egzekwowanie zadań
 • Radzenie sobie z trudnymi osobami
 • Zarządzanie konfliktem
 • Udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnej – jako narzędzie wpływu i skuteczności

Zapytaj o to szkolenie

1
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania; administratorem danych jest firma Business Factor Joanna Malec z siedzibą przy ul. Kobierzyckiej 10, 52-315 Wrocław; oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
* - pola wymagane