Technology Factor

Żyjemy w dobie, w której informacja jest cennym towarem i źródłem wartościowej wiedzy. Podstawową kompetencją na rynku pracy staje się więc umiejętność przekształcania danych w informację, a następnie informacji w wiedzę, a ponieważ skuteczność tego typu działań jest następstwem dobrze użytych technologii informatycznych – sprawne posługiwanie się narzędziami komputerowymi staje się koniecznością.

Sprawność taką zdobywa się stopniowo, dzięki wiedzy i świadomemu praktykowaniu. Zdobywa się nie raz na zawsze, gdyż rozwijające się technologie wymagają od nas ciągłej nauki.

Wspieramy ten proces, prowadząc praktyczne zajęcia z wykorzystywania narzędzi komputerowych dla pozyskania wartościowych informacji.

Zapraszamy do zapoznania się z ramowymi programami i do kontaktu, gdyż realizacje naszych szkoleń mają zawsze charakter dedykowany.