MS Excel poziom zaawansowany

Po ukończeniu tego szkolenia, uczestnicy będą potrafili sprawnie tworzyć formuły obliczeniowe wykorzystując różne funkcje oraz nazwy komórek i zakresów, tworzyć własne formaty liczbowe, wykorzystywać formatowanie warunkowe, wykonywać obliczenia związane z data i godziną, stosować walidację danych, , importować dane z zewnętrznych źródeł, konsolidować dane z rozproszonych arkuszy, zarządzać danymi w dużych zestawieniach. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi znaczne skrócenie czasu przeznaczonego na tworzenie raportów i analiz, pozwoli tworzyć bardziej wartościowe analizy, wielokrotnie wykorzystywać raporty i wykresy dla różnych zestawów danych, przedstawiać wizualnie prawidłowości i zależności oraz analizować trendy.

Wymagania wstępne: Uczestnicy szkolenia powinni mieć posiadać podstawowe umiejętności korzystania programu Microsoft Excel (formatowanie komórek, tworzenie, kopiowanie i wykorzystanie formuł, sortowanie i filtrowanie danych, wstawianie funkcji, tworzenie wykresów).

Zaawansowane funkcje MS Excel 2010

 • Zastosowania funkcji logicznych
 • Praca z tekstem (DŁ, LEWY, ZŁĄCZ.TEKSTY…)
 • WYSZUKAJ.PIONOWO
 • Funkcje matematyczne i statystyczne
 • Budowanie formuł z zagnieżdżonymi funkcjami
 • Nadawanie nazw komórkom i zakresom
 • Analiza działania formuł w arkuszu

Przegląd narzędzi analitycznych

 • Zaawansowane sortowanie baz danych
 • Korzystanie z filtrowania zaawansowanego
 • Sprawdzanie poprawności danych
 • Ochrona arkuszy i skoroszytu
 • Hasła do otwierania i edycji pliku
 • Formatowanie warunkowe komórek

Zestawienia i raporty

 • Usuwanie duplikatów
 • Importowanie danych z MS Excel, MS Access, txt
 • Grupowanie kolumn i wierszy
 • Sumy częściowe i kopiowanie raportów
 • Zasady pracy z tabelami przestawnymi
 • Tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych
 • Wykres z tabeli przestawnej

Formuły i funkcje

 • Powtórzenie metod adresowania (adres względny, bezwzględny, mieszany, 3-W, obliczenia międzyarkuszowe i międzyskoroszytowe)
 • Funkcje daty i czasu (np. DZIŚ, DNI.ROBOCZE)
 • Łączenie kilku funkcji w formułach

Automatyzacja pracy

 • Formatowanie niestandardowe

Zapytaj o to szkolenie

1
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania; administratorem danych jest firma Business Factor Joanna Malec z siedzibą przy ul. Kobierzyckiej 10, 52-315 Wrocław; oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
* - pola wymagane