MS Excel VBA

Przegląd narzędzi analitycznych

 • Zaawansowane sortowanie baz danych
 • Korzystanie z filtrowania zaawansowanego
 • Sprawdzanie poprawności danych
 • Ochrona arkuszy i skoroszytu
 • Hasła do otwierania i edycji pliku
 • Formatowanie warunkowe komórek

Zestawienia i raporty

 • Importowanie danych z MS Excel, MS Access, txt, web
 • Zasady pracy z tabelami przestawnymi
 • Tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych, zaawansowane aspekty dot. tabel
 • przestawnych

Wstęp do Visual Basic for Application w MS Excel 2010

 • Wprowadzenie do języka VBA
 • Nagrywanie makr i analiza kodu
 • Omówienie okna edytora VBA

Język programowania VBA

 • Wprowadzanie procedur i funkcji arkuszowych
 • Model obiektowy MS Excel
 • Korzyści używania okien Project Explorer, Immediate, Locals
 • Korzystanie ze zmiennych
 • Zasięg zmiennych i procedur
 • Pętle i instrukcje warunkowe
 • Czym są obiekty, metody, właściwości, argumenty i kolekcje

Wykorzystanie VBA w MS Excel

 • Odwołania do komórek i zakresów
 • Obsługa zdarzeń skoroszytu i arkuszy
 • Tworzenie dodatków
 • Dodawanie przycisków uruchamiania makra

Obsługa błędów


Zapytaj o to szkolenie

1
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania; administratorem danych jest firma Business Factor Joanna Malec z siedzibą przy ul. Kobierzyckiej 10, 52-315 Wrocław; oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
* - pola wymagane