MS Project

Zadania w harmonogramie

 • Wprowadzanie zadań – wykres Gantta
 • Pracochłonność zadań czy czas trwania – jaką metodę szacowania wybrać
 • Zadania realizowane w czasie roboczym i w czasie wolnym
 • Relacje między zadaniami – tworzenie dynamicznych harmonogramów
 • Ścieżka krytyczna projektu
 • Tworzenie etapów projektu i grup zadań – zadania sumaryczne i punkty kontrolne

Zarządzanie czasem w harmonogramie

 • Tworzenie niestandardowych kalendarzy
 • Ograniczenia czasowe dla zadań
 • Określanie zapasu czasu dla zadań

Zasoby w projekcie

 • Rodzaje zasobów w MS Project
 • Wprowadzanie zasobów do arkusza zasobów
 • Określanie najważniejszych cech zasobów, stawki za wykonywaną pracę
 • Określanie różnych stawek dla zasobu, uwzględnianie zmian stawek w czasie
 • Przydzielanie zasobów do zadań – na co zwracać szczególną uwagę
 • Równanie pracy – kluczowy element przy tworzeniu i modyfikacji harmonogramu
 • Typy zadań i ich wpływ na równanie pracy
 • Uwzględnianie dostępności w czasie – urlopy, święta, inny czas pracy podwykonawców
 • Określanie kompetencji i umiejętności zasobów

Koszty projektu

 • Rodzaje kosztów
 • Koszty zadań i zasobów
 • Rozkład kosztów w czasie
 • Budżet projektu

Śledzenie i kontrola realizacji projektu

 • Plan bazowy, czyli punkt odniesienia do analizy zgodności realizacji projektu z założeniami
 • Wprowadzanie i analiza informacji rzeczywistych
 • Koszty rzeczywiste projektu a koszty planowane
 • Analizowanie odchyleń – odchylenia kosztów, terminów i pracy
 • Porównywanie kilku wersji harmonogramu – zbieranie doświadczeń do przyszłych
 • projektów

Wyszukiwanie i wyświetlanie informacji o projekcie

 • Wykorzystanie dostępnych raportów i filtrów oraz tworzenie własnych
 • Drukowanie wybranych informacji

Dostosowywanie programu do wygodniejszej i bardziej efektywnej pracy

 • Tworzenie własnych tabel i widoków
 • Tworzenie i edycja pól niestandardowych, formuły obliczeniowe i wskaźniki graficzne
 • Wymiana kalendarzy, tabel i innych obiektów między plikami – korzystanie z organizatora

Zapytaj o to szkolenie

1
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania; administratorem danych jest firma Business Factor Joanna Malec z siedzibą przy ul. Kobierzyckiej 10, 52-315 Wrocław; oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
* - pola wymagane